Hørsholm Kommune logo

Borgermøde - Forslag til Lokalplan 172 for boligområdet Folehavekvarteret


Dato og tid

Torsdag d. 29. oktober 2020 kl. 18:30 til 20:30

Tilmeldingsfrist

Fredag d. 23. oktober 2020 kl. 23:55

Sted

Yderligere information sendes per mail, ., . . Yderligere information sendes per mail
.
. .

Borgermøde - Forslag til Lokalplan 172 for boligområdet Folehavekvarteret


Borgermøde om Forslag til Lokalplan 172 for boligområdet Folehavekvarteret

Hørsholm Kommune inviterer til borgermøde om lokalplanforslaget den 29. oktober 2020 kl. 18.30. Vi ser frem til at præsentere og drøfte lokalplanforslaget med borgerne i området.

På grund af COVID-19 situationen arbejder vi på forskellige muligheder for afholdelsen af borgermødet afhængigt af, hvilke retningslinjer for større forsamlinger, der vil være gældende på tidspunktet.

Af hensyn til planlægningen af borgermødet skal tilmelding ske senest den 23. oktober 2020.

Når du har tilmeldt dig arrangementet, vil du forud for borgermødet modtage yderligere information på din mail.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Opdatering den 12. oktober 2020
Der er truffet beslutning om, at borgermødet afholdes online på baggrund af de seneste udmeldinger om retningslinjer for Covid-19 for større forsamlinger.

Link og vejledning til mødet vil blive fremsendt pr. mail forud for mødet.

Emner og spørgsmål, der ønskes drøftet på mødet, kan allerede nu sendes til anek@horsholm.dk. Det vil også være muligt at stille spørgsmål på selve mødet.  

 

Kontaktinformationer til arrangør

Hørsholm Kommune
Tlf: +45 48492484
anek@horsholm.dk

Kontaktinformationer til arrangør

Hørsholm Kommune
Tlf: +45 48492484
anek@horsholm.dk